lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

LGA konferencija
spausdinti

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS  (LGA) 21-oji konferencija

 

“Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 20 metų. Lietuviškas geštalto terapijos kelias.”

 

 • LGA suvažiavimo - Konferencijos vieta: Kaunas, Laisvės al. 84 – 9
 • LGA suvažiavimo laikas: 2018 m. gegužės mėn. 26 d. (šeštadienis),  10 --- 12:45 val. (Pastaba: LGA suvažiavime dalyvauja tik LGA nariai ir stojantys į LGA).
 • LGA konferencijos laikas: 2018 m. gegužės mėn. 26 d. (šeštadienis),  14 --- 19 val.

 

10 – 12:45 val. - LGA suvažiavimas:

 1. 10 – 10:15 val.- Dalyvių atvykimas, registracija, 2018 m. LGA nario mokesčio sumokėjimas (20 eur).
 2. 10:15 – 10:30 val.- LGA prezidento metinis pranešimas. LGA prezidentas - Rytis Stelingis.
 3. 10:30 – 10:45 val.- LGA finansinė ataskaita. LGA finansininkas - Mindaugas Lapkus.
 4. 10:45 – 12:45 val.- LGA suvažiavimo klausimai:
 • LGA valdybos rinkimas.
 • LGA etikos komisijos rinkimas.
 • LGA revizijos komisijos rinkimas.
 • Naujų narių priėmimas į LGA.
 • LGA narystės klausimai.
 • LGA sertifikato klausimai.
 • Kiti klausimai ir sprendimai.
 • 2018 m. LGA vasaros stovyklos pristatymas.

12:45 – 14 val.- Pertrauka

 

14 – 19 val. - LGA konferencija: “Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 20 metų. Lietuviškas geštalto terapijos kelias.”

 

 • 14 – 18:30 val.- Teoriniai ir praktiniai pranešimai:
 1. „Lietuvos geštalto asociacija – dvidešimties metų kelias“. Dr. Rytis Stelingis.
 2. „Mano žvilgsnis į kaip geštalto terapeuto 20 metų praeitą kelią“. Aidas Giedraitis. 
 3. „Mano santykio su klientais vystymosi istorija bei dinamika“. Jurgita Vozgirdaitė – Kučaitienė.
 4. „Neuroplastiškumo teorija – tiltas tarp geštalto psichoterapijos praktikos ir jos biologinio pagrindimo”. Dr. Laima Sapežinskienė ir Lina Jurkštaitė – Pačėsienė.
 5. „Terapinis darbas esant savižudybės rizikai". Aidana Lygnugarytė -  Grikšienė.
 • 18:30 – 19 val. Konferencijos užbaigimas. Pažymėjimų išdavimas LGA konferencijos dalyviams.

 

LGA konferencijos mokestis: LGA nariams – nemokamai;  ne LGA nariams – 20 eur.

 

Registracija: Norinčius dalyvauti LGA konferencijoje, prašome registruotis iš anksto el. paštu: rytis@gestalt.lt arba tel. 8-699-54647.

 

Pagarbiai,

LGA valdyba

 

 

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS  (LGA) 21-oji konferencija

 

“Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 20 metų. Lietuviškas geštalto terapijos kelias.”

 

 

Pranešimų pristatymas

 

 

Lietuvos geštalto asociacija – dvidešimties metų kelias

 

 Dr. Rytis Stelingis

 

Pranešime, kuris yra skirtas Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) dvidešimtajam jubiliejui, pažvelgsiu geštalto psichoterapijos ištakas Lietuvoje nuo 1993 metų, kurios padėjo pagrindus Lietuvos geštalto asociacijos įkūrimui 1998 metais. Naudodamas geštalto patyrimo rato/ciklo modelį (Zinker, 1977; Polster, 1973; Nevis, 1981) ir holistinį refleksijos požiūrį (Barber, 2006), taip pat apžvelgsiu Lietuvos geštalto asociacijos vystymąsi ir raidą bei reikšmingiausius jos istorinius momentus ir įvykius nuo 1998 iki 2018 metų.

 

 

Mano žvilgsnis į kaip geštalto terapeuto 20 metų praeitą kelią

 

Aidas Giedraitis

 

Pastarieji 20 metų Lietuvoje buvo didelių pokyčių visuomenėje laikas. Pranešime aš pasidalinsiu savo kaip psichoterapeuto subjektyvia patirtimi, pastebėjimais, kaip keitėsi visuomenės santykis su psichoterapija, mano santykis su psichoterapeuto vaidmeniu, psichoterapeuto ir klientų santykių dinamika. Diskutuosime kokie iššūkiai ir naujovės laukia psichoterapeuto netolimoje ateityje.

 

 

Mano santykio su klientais vystymosi istorija bei dinamika

 

Jurgita Vozgirdaitė – Kučaitienė

 

Savo pranešime-refleksijoje pristatysiu:

- Koks buvo santykio su klientais suvokimas darbo kaip psichologės, geštalto terapeutės, pradžioje;

- Santykio su klientais vystymosi istorija ir kaip esu santykyje dabar;

- Ko išmokė mane mano klientai;

- Ką patarčiau dabar sau, kaip pradedančiai psichoterapeutei;

- Ko vis dar pasigendu santykyje su klientu;

 

 

 Neuroplastiškumo teorija – tiltas tarp geštalto psichoterapijos praktikos ir jos biologinio pagrindimo

 

mgr. Lina Jurkštaitė-Pačėsienė, dr. Laima Sapežinskienė

 

Dar visai neseniai buvo manoma, kad suaugusių žmonių smegenys nesivysto, o pokyčiai galimi tik į neigiamą pusę. Ilgą laiką tikėta, kad smegenų neuronų tinklas susiformuoja vaikystėje; su metais jis nyksta; ir su laiku (arba ligų bei nelaimingų atsitikimų atveju) galima prarasti pakankamai daug gyvybiškai svarbių jungčių kurios nebeatsistato. Tai gali sukelti vieną ar kitą rimtą negalavimą ir mes nieko negalime padaryti, išskyrus tai, kad saugotumėmės nuo nelaimių, ligų, neigiamų išgyvenimų bei kitų įvairių stresų.

Atsiradus galimybei tyrinėti gyvų žmonių smegenis, buvo įrodyta, kad jos yra prisitaikančios ir gali keistis visą gyvenimą. Ši savybė yra vadinama “neuroplastiškumu”. Esant tam tiktai stimuliacijai, galvos smegenys geba formuoti naujas neuronų jungtis ir taip reorganizuotis. Kurdami, mokydamiesi ir kūrybiškai prisitaikydami, reaguojant į kontaktą, naujas situacijas ir aplinkos pokyčius, mes keičiame savo smegenų neuronų “žemėlapį”.

Šimtus milijonų metų smegenys vystėsi ir žmogus įgavo gebėjimą kūrybiškai prisitaikyti reaguodamas į kontaktą su kitais žmonėmis. Mes esam socialinės būtybės, todėl kiti žmonės vaidina svarbų vaidmenį, įtakodami žmogaus emocinį ir socialinį elgesį. Kontaktuodami su kitais, mes sprendžiame kaip elgtis. Tai abipusė priklausomybė, kurios dėka evoliucionuojame. 

Taigi, smegenų socialumas ir neuroplastiškumas tai savybės, kurių dėka geštalto psichoterapija yra galima. Geštalto psichoterapija remiasi smegenų gebėjimu prisitaikyti ir mokytis iš vienas kito, o terapinis kontaktas tarnauja adaptyviam pokyčiui. Pokytis priklauso nuo neuroplastinių procesų aktyvavimo. Geštalto psichoterapijos metu, smegenys patiria struktūrinius pokyčius, kurie atsispindi individo mintyse, jausmuose ir elgesyje. Terapinio kontakto dėka stimuliuojamas kliento smegenų neuroplastiškumas, kuriami nauji neuronų ryšiai, slopinami seni, susiejami ankščiau nesusieti neuronų tinklai. Panašu, kad geštalto psichoterapija veikia giliai įsiterpdama į smegenis, keisdama ryšius tarp neuronų ir taip pakeisdama jų struktūrą.

 

 

Terapinis darbas esant savižudybės rizikai

 

Aidana Lygnugarytė -  Grikšienė

 

Pranešime pristatysiu: savižudybės mitus; bendrąsias savižudybės ypatybes; savižudiško elgesio apibūdinimą, geštalto psichoterapijos žvilgsniu; savižudybės pavojaus ženklus; savižudybės procesą; savižudybės riziką ir jos vertinimą; pagrindinius terapinio darbo principus (remiantis suicidologijos mokslu bei geštalto psichoterapija); savižudybės intervencijos uždavinius.