lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

LGA konferencija
spausdinti

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS  (LGA) suvažiavimas ir

LGA 26-oji konferencija

 

„Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai.

Pokyčių kelias.“

 

2023 05 20

 

LGA suvažiavimo - Konferencijos vieta: Nuotoliniu būdu (ZOOM).

LGA suvažiavimo laikas: 2023 m. gegužės mėn. 20 d. (šeštadienis),  10 --- 12 val.

(Pastaba: LGA suvažiavime dalyvauja tik LGA nariai ir stojantys į LGA).

LGA konferencijos laikas: 2023 m. gegužės mėn. 20 d. (šeštadienis),  13 --- 18:30 val.

 

10 – 12 val. - LGA suvažiavimas:

1.       10 – 10:15 val.- Dalyvių registracija, 2023 m. LGA nario mokesčio sumokėjimas (20 eur).

2.       10:15 – 10:30 val.- LGA prezidento metinis pranešimas. LGA prezidentas - Rytis Stelingis.

3.       10:30 – 10:45 val.- LGA finansinė ataskaita. LGA finansininkas - Mindaugas Lapkus.

4.       10:45 – 12 val.- LGA suvažiavimo klausimai:

  • Naujų narių priėmimas į LGA.
  • 2023 m. LGA vasaros stovyklos pristatymas.
  • Kiti klausimai ir sprendimai.

 

12 – 13 val.- Pertrauka

 

13 – 18:30 val. - LGA konferencija: Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai. Pokyčių kelias.

  • 13 - 13:10 val. - Konferencijos atidarymas. Konferencijos pranešimai:

1. 13:10 - 13:40 val. - Lietuvos geštalto asociacija – dvidešimt penkių metų kelias. Dr. Rytis Stelingis.

2. 13:40 - 14:10 val. - Geštalto psichoterapeuto praktinio darbo tekėjimas pokyčiuose. Dalinimasis asmenine psichoterapeuto patirtimi. Aidas Giedraitis.

3. 14:10 - 14:45 val. - Geštalto dėmesingas įsisąmoninimas (Gestalt mindfulness). Dr. Rytis Stelingis.

  • 14:45 - 15 val. - Pertraukėlė.

4. 15 - 15:30 val. -  Jei gimstame su gebėjimu būti su kitu, tai, kas įvyksta, kad užsiblokuojame nuo kitų? (Atvejo analizė). Jurgita Kuliešienė, Pranas Benikas, Dr. Laima Sapezinskienė.

5. 15:30 - 16 val. - Pokyčio alchemija. Jurgita Kuliešienė.

6. 16 - 16:30 val. - Geštalto patyrimo ratas: kartų skirtumai. Diana Gabrijolavičiūtė.

  • 16:30 - 16:45 val. - Pertraukėlė.

7. 16:45 - 17:15 val. - Geštalto metodų taikymas verslo organizacijoje - įmonėje Tobis. Renata Mizgaitienė

8. 17:15 - 17:45 val. -."Tuščios kėdės" technikos makro ir mikro galimybės. Dalia Tarvydienė.

9. 17:45 - 18:15 val. - Intymus rašymas – dienoraščiai ir laiškai geštalto terapiniame kontekste. Pranas Benikas.

  • 18:15 – 18:30 val. - Konferencijos uždarymas.
  • Pažymėjimų išdavimas (Pastaba: LGA konferencijos dalyviams pažymėjimai bus išsiųsti el. paštu).

 

Konferencijos tema: Mikro-makro pokyčių galimybė: Geštalto terapija turėtų apsvarstyti viską, kas vyksta aplink mus, ypač dabar – taip sparčiai ir chaotiškai besikeičiančiame pasaulyje. Nauji socialiniai santykiai arba jų nebuvimas, santykių ir sąveikų blokavimas lemia naujas individų, grupių, visuomenių patologijas bei pokyčius mūsų vidinėje ir išorinėje (mikro-makro) aplinkos struktūroje. Iškyla naujos problemos, kurias reikia spręsti. Lietuvos geštalto asociacijos 26-oji konferencija atliepia Europos geštalto terapijos asociacijos konferencijos, kuri vyks 2023 m. rugsėjo mėn. 21-24 d. Madride, kvietimą – būti atsakingais už asmeninio ir socialinio sąmoningumo ugdymą, kuris žadintų pokyčius, skatinančius mūsų visuomenės gerovę.

 

Konferencijos mokestis: LGA nariams – nemokamai;  ne LGA nariams – 20 Eur.

 

 

Registracija: Norinčius dalyvauti LGA konferencijoje, prašome registruotis iš anksto el. paštu: rytis@gestalt.lt

 

Pagarbiai,

LGA valdyba