lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Struktūra
spausdinti

Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) struktūra ir valdymas

•  Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) veiklą organizuoja LGA suvažiavimas, valdyba, revizijos ir etikos komisijos. 
•  LGA suvažiavimas yra aukščiausias Lietuvos geštalto asociacijos valdymo organas ir yra šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus
•  Laikotarpiu tarp suvažiavimų Lietuvos geštalto asociacijai vadovauja LGA valdyba, kuri yra renkama 5 metų laikotarpiui.
•  LGA prezidentas atstovauja (arba įgalioja kitus asociacijos narius) asociacijos interesus Lietuvos Respublikos bei Tarptautinėse institucijose bei organizacijose, pirmininkauja LGA suvažiavimuose ir valdybos posėdžiuose.
•  LGA sekretorius atsakingas už dalykinės informacijos fiksavimą ir išsaugojimą.
 •  Revizijos komisija, kurią sudaro trys LGA nariai tikrina LGA finansinę veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir atsiskaito LGA suvažiavime.

•  Etikos komisija yra atsakinga už Etikos kodekso procedūrų vykdymą ir priežiūrą.  


LGA Valdyba:
1. LGA prezidentas - Rytis Artūras Stelingis
2. LGA viceprezidentas - Aidas Gytenis Giedraitis
3. LGA sekretorė - Jurgita Vozgirdaitė - Kučaitienė
4. LGA valdybos narė - Laima Sapežinskienė
5. LGA valdybos narys - Audrius Mozūraitis
6. LGA valdybos narė - Lina Jurkštaitė - Pačėsienė
7. LGA valdybos narė - Gražina Sapiegienė  

 

LGA Etikos komitetas:
1. LGA Etikos komiteto pirmininkė - Audronė Raškauskienė
2. LGA Etikos komiteto narė - Dovilė Černiauskienė
3. LGA Etikos komiteto narė - Dovilė Jankauskienė
4. LGA Etikos komiteto narė - Dalia Pileckienė
5. LGA Etikos komiteto narys - Kęstutis Žickis  


LGA Revizijos komisija:
1. LGA narys - Mindaugas Lapkus
2. LGA narys - Ingrida Gailienė
3. LGA narė - Vilija Gelšvartienė