lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Struktūra
spausdinti

Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) struktūra ir valdymas

•  Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) veiklą organizuoja LGA suvažiavimas, valdyba, revizijos komisija ir etikos komitetas. 
•  LGA suvažiavimas yra aukščiausias Lietuvos geštalto asociacijos valdymo organas ir yra šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus
•  Laikotarpiu tarp suvažiavimų Lietuvos geštalto asociacijai vadovauja LGA valdyba, kuri yra renkama 5 metų laikotarpiui.
•  LGA prezidentas atstovauja (arba įgalioja kitus asociacijos narius) asociacijos interesus Lietuvos Respublikos bei Tarptautinėse institucijose bei organizacijose, pirmininkauja LGA suvažiavimuose ir valdybos posėdžiuose.
•  LGA sekretorius atsakingas už dalykinės informacijos fiksavimą ir išsaugojimą.
 •  Revizijos komisija, kurią sudaro trys LGA nariai tikrina LGA finansinę veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir atsiskaito LGA suvažiavime.

•  Etikos komitetas yra atsakingas už Etikos kodekso procedūrų vykdymą ir priežiūrą.  


LGA Valdyba:
1. LGA prezidentas - Rytis Artūras Stelingis
2. LGA viceprezidentas - Aidas Gytenis Giedraitis
3. LGA sekretorė -  Gražina Sapiegienė 

4. LGA valdybos narė - Raimonda Bliūdžiuvienė

5. LGA valdybos narė -  Lina Jurkštaitė - Pačėsienė

6. LGA valdybos narė - Aidana Lygnugarytė – Grikšienė

7. LGA valdybos narė - Renata Mizgaitienė

8. LGA valdybos narė – Šarūnė Petruškevičienė

9. LGA valdybos narė - Laima Sapežinskienė

 

LGA Revizijos komisija:

1. LGA revizijos komisijos pirmininkė – Diana Gabrijolavičiūtė

2. LGA revizijos komisijos narė - Svaiga Beinorienė

3. LGA revizijos komisijos narė - Viktorija Kavaliauskienė
 

LGA Etikos komitetas:

1. LGA Etikos komiteto pirmininkė - Veronika Daugelienė

2. LGA Etikos komiteto narė - Eglė Deksnienė        

3. LGA Etikos komiteto narė – Laura Pasavodskytė
4. LGA Etikos komiteto narė -  Sonata Zumbrickienė

5. LGA Etikos komiteto narė – Aušra Žiobakienė