lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti

Gerbiami LGA nariai,

 

Šią sunkią Ukrainai ir visam pasauliui valandą Lietuvos psichoterapijos asociacija, vienijanti 12 Lietuvos psichoterapinių asociacijų/draugijų, kartu su Lietuvos psichoterapijos draugija paruošė LIETUVOS PSICHOTERAPIJOS ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMĄ DĖL KARO UKRAINOJE IR  RUSIJOS PSICHOTERAPEUTŲ ORGANIZACIJŲ, kuriuo dalinuosi su jumis. Žiūrėkite žemiau ir prieduose:

 

Pasaulis tai vienas didelis gyvybės tinklas. Padėkime Ukrainai!

 

Kviečiame paviešinti šį dokumentą savo organizacijose, ir ypač būtų svarbu, kad Pareiškimas pasiektų kolegas Ukrainoje. 

 

Viltis ir Drąsa turi laimėti!

 

Nuoširdžiai,

LGA prezidentas Rytis Stelingis

 

 

LIETUVOS PSICHOTERAPIJOS ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMAS DĖL KARO UKRAINOJE

IR  RUSIJOS PSICHOTERAPEUTŲ ORGANIZACIJŲ

 

VILNIUS

2022.03.18.

 

Mes, trylikos Lietuvos psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų atstovai, vertiname 2022 m. vasario mėn. 24 d. prasidėjusį karą Ukrainos teritorijoje kaip žiaurų savanaudišką smurtą prieš suverenios valstybės nepriklausomybę, jos demokratinę pilietinę visuomenę ir pačią laisvės dvasią. 

 

Savo mintimis ir visokeriopa parama palaikome Ukrainos kolegas psichoterapeutus, kurie kaip visi Ukrainos žmonės dėl karo veiksmų neteko dvasios ramybės, savo namų, iš jų  atimta galimybė vykdyti profesinę veiklą ir išlaikyti savo šeimas. Vienok, tikime jų stipria dvasia ir profesine tapatybe, paremta tiesos paieška ir laisvės - vidinės bei išorinės - įtvirtinimu.

 

Visos žemiau pasirašiusios  psichoterapijos organizacijos esame tarptautinių organizacijų narės. Kaip didelė dalis tarptautinių profesinių organizacijų, mes palaikome  jų išreikštą poziciją dėl karo ir jų priimtas priemones. Bet kartu matome, kad kai kurių tarptautinių organizacijų žodis  yra pernelyg politiškai korektiškas ir nevisiškai atspindi mūsų poziciją. Norėtume paaiškinti, ką turime galvoje. 

 

Akivaizdu,  jog Lietuva,  Lenkija ir kitos Baltijos šalys suvokia Ukrainos skausmą jautriau nei dalis kolegų vakaruose. Taip, tai karas greta mūsų sienų ir grėsmė „būti antrais“ po to, jei putinizmas pavergtų Ukrainą.  Esame amžino istorinio paribio tarp Rusijos ir Europos,  šalys.  Mūsų sąmonėse susiduria  dviejų  (demokratijos ir totalitarizmo) kultūrų, dviejų filosofijų ir požiūrio į žmogaus gyvybę, laisvę ir pamatines vertybes, požiūriai. Taip, karas Ukrainoje sužadino mums  kolektyvinius  trauminės atminties klodus, perduotus  per  protėvius, kentusius represijas. Mes išmokome, kad  tyla - tai kolaboravimas, o vengimas kalbėti - realybės paneigimas.  

 

Norime  būti profesiškai solidarūs ir viešai pasidalinti šia savo rytų europiečių, kurie 50 metų patyrė aktyvios sovietinės Rusijos propagandos „smegenų plovimą“  ir represinio aparato realumą, patirtimi.  Ši istorinė atmintis ir grėsmė, po 32 Nepriklausomybės metų ir 18 NATO narystės metų, iškilo vėl.

 

Mes teigiame, kad šiandien nėra „produktyvios tylos“ laikas, laukiant kol žmogiškųjų santykių erdvėje gims kažkas pažangaus ir prasmingo kiekvienai iš dalyvaujančių pusių. Neutrali pozicija yra nebrandus naivumas agresijos akivaizdoje. Neutrali „abi puses suprantanti pozicija“ -  tai Rusijos propagandos  ir demonstruojamos galios primesto naratyvo palaikymas.  Bandymas suprasti arba empatizuoti abiem  pusėms,  reiškia nusisukti nuo agresijos akto esmės - Ukraina ir jos žmonės yra naikinami Čia ir Dabar. Tai visos Europos humanitarinė katastrofa ir milžiniška tragedija. 

 

Todėl kviečiame vakarų kolegas susilaikyti nuo mūsų profesijoje taip vertinamo neutralumo.  Būti neutraliu agresijos ir smurto atžvilgiu yra neetiška ir nemoralu. Smurtas, kaip nusikaltimas žmogiškumui, turi būti sustabdytas nedelsiant.  

 

Kviečiame visų Europos šalių, tame tarpe ir Rusijos, psichoterapijos organizacijas išreikšti vienareikšmišką poziciją Ukrainos karo atžvilgiu. Permąstykite savo dviprasmiškas pozicijas. Jeigu stos tyla, tai reikš, kad baimė prarasti patogumą verčia neigti realybę -  Ukrainos kančią.

 

Kviečiame Europos psichoterapeutus vienijančias organizacijas imtis praktinių sprendimų dėl tų Rusijos organizacijų, kurios nepasmerks  karo prieš Ukrainą.

 

Tiesa  ir etika negali būti dviprasmiška žvelgiant į karo veidą. Psichoterapija visada buvo pagalba, pagrįsta supratingumu ir empatija kenčiančiam. O Rusijos kolektyvinė gėda ir moralinė kaltė turės būti analizuojama karui pasibaigus dar ilgus dešimtmečius. 

 

Raginame veikti, nes psichologines šio karo pasekmes jaus dar ne viena europiečių karta.  

 

Tegyvuoja Ukraina! Tiesa ir drąsa nugalės!  

 

Pasirašo:

Lietuvos psichoanalizės draugija

Lietuvos geštalto asociacija

Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

Vilniaus psichoanalitikų draugija

Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

Lietuvos grupinės analizės draugija

Lietuvos psichodramos draugija

Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

Lietuvos psichoterapijos draugija

 

 

 

-----------

 

Šią sunkią Ukrainai ir visam pasauliui valandą Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) paskelbė *Solidarumo laišką su Ukraina*

 

*Solidarumo laiškas su Ukraina*

 

Norime išreikšti solidarumą su kolegomis iš Ukrainos ir su visa Ukrainos tauta žiaurios Putino režimo invazijos akivaizdoje. Mes nesutinkame su autoritarine agresija ir kieno nors sienų vientisumo ir žmogaus teisių pažeidimu. Išreiškiame savo nepritarimą karui, kuriam šiuolaikiniame pasaulyje neturėtų būti vietos. Karas, atnešantis sunaikinimą ir kančias visoms dalyvaujančioms šalims. Išreiškiame savo gilų liūdesį ir pasipiktinimą, kad Ukrainos žmonės yra priversti išgyventi tokius sunkius laikus. Mes su jumis!

Ginkluota Rusijos Federacijos agresija Ukrainos teritorijoje yra karas. Šiame kare mes vienareikšmiškai stovime humanistinių vertybių pusėje, kurios sudaro mus kaip geštalistus ir žmones. Šiandien mes visi esame ukrainiečiai. Mes su jumis, draugai!

Taip pat norime išreikšti savo gilų tikėjimą mūsų bendruomenės vienybe už geopolitinių nesutarimų. Žinome, kad Ukrainos žmonių tragedija giliai sutrikdę ir jai priešinasi viso pasaulio geštalistai, įskaitant mūsų kolegas rusus. Mums reikia vienybės prieš karą ir vienybės remiant Ukrainos žmones ginant save, savo šeimas ir šalį.

Norėtume kreiptis į mūsų bendruomenės narius Ukrainoje su ypatinga solidarumo išraiška. Jūs nesate vieni ir galite tikėtis mūsų paramos šiais sunkiais laikais jums, jūsų šeimoms ir draugams.

 

Vykdomasis komitetas

Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT)

 

(Laisvas vertimas)

 

Originalų anglų kalba paskelbtą tekstą rasite EAGT svetainėje https://www.facebook.com/EAGT85

 

European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

 · 
*Letter of solidarity with Ukraine*


We wish to express solidarity with our Ukrainian colleagues and with the entire Ukrainian nation in the face of the brutal invasion of the Putin regime. We do not agree to authoritarian aggression and violation of the integrity of anyone's borders and human rights. We express our opposition to the war which should have no place in the modern world. A war that brings destruction and suffering to all parties involved. We express our deep sorrow and indignation that the Ukrainian people are forced to go through such difficult times. We are with you!
The armed aggression of the Russian Federation on the territory of Ukraine is a war. In this war, we stand unequivocally on the side of the humanistic values that constitute us as Gestaltists and as people. Today, we are all Ukrainians. We are with you, friends!
We also want to express our deep faith in the unity of our community beyond geopolitical divisions. We know that the tragedy of the Ukrainian people is deeply disturbed and opposed by Gestaltists all over the world, including our Russian colleagues. We need unity in opposition to war and unity in supporting the Ukrainian people in defending themselves, their families and their country.
We would like to address the members of our community in Ukraine with particular expressions of solidarity. You are not alone and you can count on our support in these difficult times for you, your families and friends.

 

Executive Committee
The European Association for Gestalt Therapy (EAGT)