lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

LGA seminarai
spausdinti

Seminaras

 

Kaunas, 2016 10 15

 

Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) ir Geštalto terapijos vystymo asociacijos (AAGT) jungtinės konferencijos pristatymas

 

 • Kviečiame dalyvauti teoriniame-praktiniame seminare "Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) ir Geštalto terapijos vystymo asociacijos (AAGT) jungtinės konferencijos pristatymas", kuris įvyks 2016 m. spalio mėn. 15 d., 10 – 17:30 val. Kaune, Laisvės al. 84-9 (Kauno geštalto studijų centras). 
 • Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) ir Kauno geštalto studijų centro organizuojamas seminaras yra skirtas EAGT - AAGT jungtinės konferencijos (Taormina, Sicilija, Italija, 2016 09 22-25 ) pristatymui.
 • Šiame seminare konferencijos patyrimais  ir  žiniomis dalinsis LGA nariai dr. Rytis Stelingis, dr. Laima Sapežinskienė ir Lina Jurkštaitė-Pačėsienė, kurie 2016 m. rugsėjo mėn. 22-25 d. dalyvavo jungtinėje EAGT - AAGT konferencijoje Taorminoje, Sicilijoje (Italija).
 • Seminaras susidės iš vaizdinės medžiagos bei teorinių ir praktinių užsiėmimų. 
 • Seminaro dalyviams bus išduodami Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) pažymėjimai.
 • Seminaro valandų skaičius – 7 val. (Pastaba: šios valandos vertinamos kaip geštalto terapijos teorijos ir metodologijos valandos, siekiantiems geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplomo).

Seminaro metu bus pristatyta:

 • Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) ir Geštalto terapijos vystymo asociacijos (AAGT) jungtinė konferencija (Taormina, Sicilija, Italija, 2016 09 22-25 ).
 • Naujausios knygos geštalto terapijos srityje. 

Seminare teoriškai ir praktiškai bus pristatyti šie EAGT - AAGT konferencijos seminarai ir pranešimai:

 1. „A Mindfulness Meditation Practice: Embodied Awareness in a Desensitized Field („Įsisąmoninimu grįsta meditacijos praktika: įkūnytas suvokimas nujautrintame lauke“), dr. Lalei Gutierrez, dr. Philip Belzunce, dr. Rosanna Zavarella (JAV).
 2.  „The relational nervous system in Gestalt Body Process Psychotherapy“ („Santykinė nervų sistema geštalto kūno procesų psichoterapijoje“), dr. James Kepner (JAV).
 3. Meeting-the-Other-Meeting-Me: Presence and Otherness; Deepening Relational Theory and Practice (Susitikimas su kitu– susitikimas su savimi: buvimas ir kitoniškumas; Gilinimas santykio teorijos ir praktikos“), dr. Rich Hycner (JAV).
 4.  „Suffering at the contact boundary: A developmental perspective“ („Kentėjimas ties kontakto riba: raidos perspektyvos“), dr.  Margherita S. Lobb (Italija), dr. Ruella Frank (JAV), dr. Christine Stevens (Jungtinė Karalystė).
 5. ''Dancing at the Boundary'': Contact-Improvisation (CI) in Gestalt („Šokis ant kontakto ribos” Kontakto improvizacija geštalte“), Ayre Bursztyn (Izraelis).
 6. Moving Stories. Resonating with rhythms of the situation („Judančios istorijos: rezonavimas situacijos ritmu“), Helena Kallner (Švedija).
 7. "The Meeting of Gestalt Therapy Practice and Research" („Geštalto terapijos praktikos ir tyrimų susitikimas“) , dr. Jan Roubal, (Čekija), dr. Christine Stevens (Jungtinė Karalystė), dr. Rytis Stelingis (Lietuva), dr. Laima Sapežinskienė (Lietuva).
 8. A Gestalt Research Program: Politics and Purity („Geštalto tyrimų programa: politika ir grynumas“), Prof. Leslie Greenberg (Kanada).

 

Seminaro tvarkaraštis:

 • Seminaro pradžia – 10 val.
 • Pietų pertrauka – nuo 13 iki 14 val.
 • Seminaro pabaiga – 17:30 val.
 • Seminaro vieta: Laisvės al. 84 – 9, Kaunas (Kauno geštalto studijų centras).
 • Seminaro kaina: LGA nariams – nemokamai. Ne LGA nariams – 50 eurų.

Registracija: Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis el. p.: rytis@gestalt.lt arba tel.869954647. 

Pastaba: Pirmenybė dalyvauti seminare teikiama LGA nariams ir asmenims anksčiau užsiregistravusiems seminare.