lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Mokymo standartai
spausdinti

Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) mokymo standartai

Įvadas

 

 • Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) mokymo standartai yra aprobuoti Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT), kurią Europos psichoterapijos asociacija (EPA) pripažino Visos Europos Organizacija (VEO) - EPA nare - vienintele organizacija atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą, kuri atitinka EPA kriterijus.

 • Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) pripažino Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia Geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.

 •  Remiantis EPA Strasbūro deklaracija apie psichoterapiją, 1990 m., “psichoterapija yra savarankiška mokslinė disciplina, kurios praktika sudaro nepriklausomą ir laisvą profesiją, kurios mokytis gali įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus”.

 


LGA mokymo standartai

 


Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis apima:
A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.
B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 820 val.:
1.  Teorija ir metodologija - 600 val.
2.  Asmeninė geštalto terapija - 120 val. (individuali terapija - 20 val. ir grupinė terapija - 100 val.)
3.  Supervizija – 50 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4.  Konsultacinė/terapinė praktika – 50 val.
5.  Baigiamasis diplominis darbas.
 
Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinis lygis apima:

A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.

B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 1450 val.:

1. Teorija ir metodologija – 600 val.

2. Asmeninė geštalto terapija - 250 val. (individuali terapija - 50 val. ir grupinė terapija - 200 val.)
3. Supervizija – 150 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4. Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val., kuri turi trukti mažiausiai du metus.
5.  Likusios 50 valandų yra skirtos kitoms mokymo programoms, seminarams, supervizijoms, asmeninei terapijai, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius.   
6.  Baigiamasis diplominis darbas.

 

Geštalto supervizoriaus kvalifikacinis lygis apima:

A. Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą.
B. Supervizijos mokymo programą, kuri apima:

1. Teorija ir metodologija (supervizijos teorija ir praktika geštalto terapijoje) -  ne mažiau kaip 75 val.
2. Hypervizija (supervizijos supervizija (individuali ir/arba grupinė)) -  ne mažiau kaip 50 val.
3. Supervizinė praktika - ne mažiau kaip 120 val. (pastaba: šis kriterijus negalioja supervizijos mokymo programoms, kurios prasidėjo iki 2018 m. rugsėjo mėn. 6 d.).
4. Baigiamasis kursinis darbas.

C. Supervizijos mokymo programa vyksta mažiausiai 18 mėnesių laikotarpyje, kurios metu besimokantys susitinka ne mažiau nei tris kartus supervizijos teorijos - metodologijos mokymuisi ir hypervizijai.

D. Supervizijos mokymo programą veda ne mažiau kaip du LGA sertifikuoti geštalto supervizoriai ir/arba Europos geštalto asociacijos (EAGT) akredituoti supervizoriai, kurie:

1. Yra LGA arba EAGT tikrieji nariai ne mažiau kaip 8 metus.
2. Turi ne mažiau kaip 5 metų geštalto terapijos supervizijos patirtį.

 

LGA mokymo standartai

 

Papildomų žinių reikalavimai siekiantiems geštalto konsultanto ir geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacijos

 

Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinis lygis

 

Įsigaliojo nuo 2020 09 15

 

 • Gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams papildomų žinių reikalavimas netaikomas.

 • Papildomų žinių kriterijus yra taikomas kitų specialybių žmonėms (išskyrus gydytojus, psichologus, socialinius darbuotojus). Jie turi išeiti papildomus kursus: raidos psichologijos (1 - 2 semestrai, bet ne mažiau kaip 5 kreditai išbaigto kurso); asmenybės teorijos (1 semestras); psichopatologijos (1 semestras) ir pateikti dokumentus liudijančius apie išklausytą kursą apimantį galutinį įvertinimą (pvz.: rašto darbą; įskaitą; žodinio egzamino išlaikymą).

 • Papildomų kursų pavadinimai gali skirtis, tačiau juose turi būti mokoma raidos psichologijos, asmenybės teorijos, psichopatologijos.

 • Papildomi kursai gali būti išeiti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose (universitetuose, kolegijose) arba ekvivalentiškai (pvz. geštalto terapijos mokymo organizacijose) taikant ekvivalentiškus mokymo ir įvertinimo kriterijus.

 • Papildomi kursai turi būti išeiti prieš pradedant geštalto terapijos studijas arba geštalto terapijos studijų metu.

 

Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis

 

Įsigalioja nuo 2023 01 01

 

 • Gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams papildomų žinių reikalavimas netaikomas.

 • Papildomų žinių kriterijus yra taikomas kitų specialybių žmonėms (išskyrus gydytojus, psichologus, socialinius darbuotojus). Jie turi išeiti papildomus kursus: raidos psichologijos (1 - 2 semestrai, bet ne mažiau kaip 5 kreditai išbaigto kurso); asmenybės teorijos (1 semestras); psichopatologijos (1 semestras) ir pateikti dokumentus liudijančius apie išklausytą kursą apimantį galutinį įvertinimą (pvz.: rašto darbą; įskaitą; žodinio egzamino išlaikymą).

 • Papildomų kursų pavadinimai gali skirtis, tačiau juose turi būti mokoma raidos psichologijos, asmenybės teorijos, psichopatologijos.

 • Papildomi kursai gali būti išeiti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose (universitetuose, kolegijose) arba ekvivalentiškai (pvz. geštalto terapijos mokymo organizacijose) taikant ekvivalentiškus mokymo ir įvertinimo kriterijus.

 • Papildomi kursai turi būti išeiti prieš pradedant geštalto terapijos studijas arba geštalto terapijos studijų metu.

 • Pastaba: kitų specialybių žmonės, kurie užbaigs geštalto terapijos studijas pagal dabartinius LGA mokymų standartus ir paprašys suteikti LGA geštalto konsultanto sertifikatą iki 2023 m. sausio 1 d., neprivalės praeiti papildomų kursų.