lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Apie mus » Istorija
spausdinti

Reikšmingiausi
Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) istorijos įvykiai


1998 m. pavasarį buvo įkurta Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suvienijusi pirmuosius Kauno geštalto studijų centro absolventus: gydytojus, psichologus, socialinius darbuotojus, mokytojus, organizacijų vadovus, konsultantus bei kitų profesijų žmones, kurie domėjosi ir taikė geštalto metodus psichoterapijoje, psichologiniame konsultavime, organizacijų vystyme ar kitoje socialinėje veikloje, žmones, kuriems Geštaltas tapo svarbus jų profesiniame ir asmeniniame augime.

1999 metais auganti ir besivystanti Lietuvos geštalto asociacija užmezgė pirmuosius kontaktus su Europos geštalto terapijos organizacija (EAGT), o 2000 m.  rugpjūčio mėn., po dviejų metų bendradarbiavimo su EAGT,  Lietuvos geštalto asociacija tapo asocijuota EAGT nare.

2001 m. rugsėjo 13-16 d. LGA prezidentas Rytis Stelingis pirmą dalyvavo 7-ame EAGT kongrese/konferencijoje, kuri įvyko Stokholme (Švedija) ir EAGT kongreso metu atstovavo Lietuvos geštalto asociaciją EAGT išplėstinėje valdyboje, kurią sudaro nacionalines organizacijas atstovaujantys vadovai. 

 2001 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje,  LGA prezidentas Rytis Stelingis pirmą kartą pristatė LGA veiklą, mokymo standartus bei kitą aktualią informaciją, kasmetinėje Lietuvos psichoterapijos draugijos konferencijoje.

 2001 m. rugsėjo mėn. Lietuvos geštalto asociacija išleido pirmąjį “LGA naujienų” numerį, savo informacinį leidinį, siekdama sparčiau ir efektyviau vystyti LGA veiklą bei apskritai Geštalto metodus Lietuvoje. 
                      
2002 m. spalio mėn. 4 d.  LR Seimo rūmuose įvyko tarptautinė konferencija “Psichoterapijos vieta psichinės sveikatos apsaugoje”, kurioje LGA prezidentas Rytis Stelingis savo pranešime išsamiai pristatė Lietuvos geštalto asociacijos nueitą kelią

2003 m. sausio mėn. 14 d.   Lietuvos geštalto asociacija, su kitomis 12 organizacijų įsteigė Lietuvos psichoterapijos tarybą (LPT), vienijančią skirtingų mokyklų ir krypčių psichoterapinio profilio organizacijas Lietuvoje. 2003 m. pabaigoje LPT išleido “2004-2005 m. Lietuvos psichoterapeutų sąvadą”, kuriame buvo įtraukti 13 LGA narių.

2003 m. balandžio mėn. 27 d. įvyko jubiliejinis LGA suvažiavimas: “Lietuvos geštalto asociacijai: 5-eri metai.

2004 m. rugsėjo mėn. 9 – 12 d. Prahoje (Čekija) įvyko 8-oji Europos geštalto terapijos asociacijos konferencija, kurioje Lietuvos geštalto asociaciją atstovavo LGA prezidentas Rytis Stelingis ir LGA sekretorė Dalia Pileckienė.

2005 m. liepos mėn. 7-10 d. pirmą kartą Lietuvoje vykusiame 13-ame EAP kongrese Vilniuje, LGA prezidentas Rytis Stelingis pristatė Lietuvos geštalto asociaciją.

2007 m. rugsėjo mėn. 6 – 9 d. Atėnuose (Graikija) įvyko 9-oji Europos geštalto terapijos asociacijos konferencija, kurioje LGA prezidentas Rytis Stelingis atstovavo Lietuvos geštalto asociaciją EAGT taryboje bei pristatė LGA kaip nacionalinę geštalto terapijos organizaciją Lietuvoje ir su EAGT valdybos nariais aptarė formalius šios akreditacijos procesus.

2008 m. kovo mėn. 14 d.  Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) pripažino Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) asocijuota Nacionaline geštalto terapijos organizacija, atstovaujančia Geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.

2008 m. balandžio mėn. 28 d.  įvyko jubiliejinis LGA suvažiavimas/konferencija:  „Lietuvos geštalto asociacijai – 10 metų“.

2009 m. kovo mėn.  24 d. Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) pripažino Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia Geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.
 

2009 m. balandžio - birželio mėn.  LGA sertifikato kūrimas. Lietuvos geštalto asociacija siekdama apsaugoti savo profesiją (geštalto metodus/geštalto terapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją nutaria sukurti Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą bei Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą. LGA valdyba intensyviai dirba kurdama LGA sertifikato suteikimo kriterijus ir procedūras.

 

2009 m. birželio mėn. 22 d. Lietuvos geštalto asociacijos bei Lietuvos geštalto psichoterapijos istorijoje atverstas dar vienas reikšmingas puslapis -  suteikti pirmieji LGA geštalto psichoterapeuto ir geštalto konsultanto sertifikatai. 

 

2010 m.  liepos mėn.  16-17-18 d. LGA vasaros stovykla. Pirmą kartą po dešimties metų praleistų LGA vasaros stovyklose netoli Druskininkų, prie Avirio ežero, 2010 m. LGA stovykla buvo suorganizuota kitoje, ne mažiau vaizdingoje vietoje:  Ignalinos raj., Miškiniškės kaime, Minčiagirės kaimo turizmo sodyboje. Šioje LGA vasaros stovykloje buvo pirmą kartą pravestos ne tik geštalto grupės, bet ir mokymo seminarai. Nuo 2010 m. iki 2023 m. kartą per metus čia vyksta trijų dienų LGA vasaros stovykla. 

 

2010 m. rugsėjo mėn. 9 – 12 d. Berlyne (Vokietija) įvyko 10-oji Europos geštalto terapijos asociacijos konferencija, kurioje LGA prezidentas Rytis Stelingis atstovavo Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) - tikrąją Nacionalinę geštalto terapijos organizaciją (NOGT). 

 

2013 m. gegužės mėn. 18 d. įvyko jubiliejinė, 16-oji LGA konferencija „LGA – 15 metų kelias“.

 

2014 m. gegužės mėn. 24 d. įvyko 17-oji LGA konferencija „Įrodymais grįsti tyrimai geštalto psichoterapijoje".

 

2014 m. birželio mėn. 9 d. Lietuvos geštalto asociacija kartu su kitomis 9 Lietuvos psichoterapinėmis asociacijomis įsteigia Lietuvos psichoterapijos asociaciją. 
    

2015 m. gegužės mėn. 16 d. įvyko 18-oji LGA konferencija „Geštalto terapijos taikymas dirbant su poromis, šeimomis ir vaikais“.

 

2016 m. gegužės mėn. 14 d. įvyko 19-oji LGA konferencija „Geštalto terapija šiandien: pokyčiai, iššūkiai, naujovės”.

 

2017 m. gegužės mėn. 13 d. įvyko 20-oji LGA konferencija „Geštalto terapijos taikymas dirbant su grupėmis”.

 

2018 m. gegužės mėn. 26 d. įvyko 21-oji LGA konferencija: “Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 20 metų. Lietuviškas geštalto terapijos kelias”.

 

2019 m. gegužės mėn. 18 d. įvyko 22-oji LGA konferencija: “Kūrybinė tuštuma geštalto terapijoje: teoriniai ir praktiniai tyrinėjimai".

 

2020 m. gegužės mėn. 16 d. įvyko 23-oji LGA konferencija: „Ribinės, narcisistinės ir šizoidinės asmenybės adaptacijos geštalto terapijos požiūriu: teorija ir praktika”. 

 

2021 m. gegužės mėn. 8 d. įvyko 24-oji LGA konferencija: „Geštalto terapijos dialogai koronaviruso metu: iššūkiai ir atradimai“.

 

2022 m. gegužės mėn. 21 d. įvyko 25-oji LGA konferencija „Geštalto terapija su vaikais ir paaugliais“.

 

2023 m. gegužės mėn. 20 d. įvyko 26-oji LGA konferencija: Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai. Pokyčių kelias".

 

2024 m. gegužės mėn. 18 d. vyks 27-oji LGA konferencija: “Dvasingumas geštalto terapijoje: teorinis ir praktinis suvokimas".

 

Apibendrinimas:

1998 – 2003 m. laikotarpį aš vertinu kaip entuziastingą ir romantišką Lietuvos geštalto asociacijos profesinę vaikystę ir maištingą paauglystę, o 2003 – 2024 m. laikotarpį  įvardinu, kaip mūsų geštalto mokyklos įžengimą į profesinės brandos laikotarpį. Šis LGA dvidešimt penkiolikos metų kelias paženklintas daugybe įvairiausių įvykių. Tai kasmetinės LGA konferencijos, vasaros stovyklos, „LGA naujienų“ leidiniai, LGA tapimas tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija, LGA sertifikato sukūrimas, 16 metų nepertraukiamai veikiančio Geštalto klubo užsiėmimai, Kauno geštalto terapijos mokyklos pristatymas 2005 m. 13-ame EAP kongrese Vilniuje, LGA ir Lietuvos geštalto terapijos mokyklos atstovavimas 2001 m. 7-oje EAGT konferencijoje Stokholme, 2004 m. 8-oje EAGT konferencijoje Prahoje, 2007 m. 9-oje EAGT konferencijoje Atėnuose, 10-oje EAGT konferencijoje Berlyne, 11-oje EAGT konferencijoje Krokuvoje, 2016 m. 12-oje EAGT-AAGT konferencijoje Sicilijoje, 2017 m. EAGT mokslinių tyrimų konferencijoje Paryžiuje, 2019 m. 13-oje EAGT konferencijoje Budapešte, 2023 m. 14-oje EAGT konferencijoje Madride bei kitose Lietuvos ir Europos psichoterapinėse organizacijose.

 

LGA prezidentas Rytis A. Stelingis